ELHUNYTAK.HU Magyarország internetes emlékportálja

 

IMPRESSZUM

www.elhunytak.hu Magyarország internetes emlékportálja.


A honlap tulajdonosa a Webgyártó Kft HUNGARY 7400 Kaposvár Kanizsai u. 56.
Tel:+36 20/536-4335, E-mail: info@elhunytak.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

A Webgyártó Kft. a tevékenységének végzése során minden körülmények között betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó előírásait.
Ennek során a megbízó és elhunyt hozzátartozó személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel, az adatokat csak megbízási szerződésben meghatározott célból veszi fel és tárolja, attól eltérő módon nem használja fel. Megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében, és ezzel a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozza.

A Webgyártó Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az elhunyt személy bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt a megbízásából eljáró, a hozzátartozóval szerződést kötő személy világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.
Ezen túlmenően, mivel az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, felhívja a megbízó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. A hozzátartozót tájékoztatja az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Webgyártó Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a hozzátartozót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Webgyártó Kft. az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a fenti követelményeket és korlátozásokat minden esetben betartja, illetve a megbízásából eljáró személyekkel betartatja. Az elhunyt személy adatkezelésének körében a megbízót vagy az elhunyt más közeli hozzátartozóját indokolt esetben, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

Kaposvár, 2009. április

Webgyártó Kft.


Nyitóoldal